Přihlášení do oddílu

Přidejte se k nám, přijímáme nové sportovce od šesti let. Hromadné nábory probíhají vždy v září, přesný termín je uveden zde.

Přihlášku do oddílu naleznete  z d e .

 

Členský příspěvek na školní rok 2017/2018:

2500 Kč, za dalšího sourozence činí příspěvek 1500 Kč a za každého dalšího pouze 1000 Kč.
Příspěvky se platí převodem na účet - 1611966028/5500. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo atleta, specifický symbol 20172018. Do zprávy pro příjemce pak uveďte jméno a příjmení atleta.

Datum splatnosti členských příspěvků je 31.10.2017. Za každý další započatý nezaplacený měsíc je přirážka 200 Kč, tj. platba v listopadu + 200 Kč, platba v prosinci + 400 Kč atd.